Mesztegnyő község honlapja

Mesztegnyői Óvoda

Név:       Mesztegnyői Óvoda

Cím:       8716 Mesztegnyő, Kossuth Lajos u. 35.

Telefon:  06/85-329-231

e-mail:    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézmény vezető: Péter Lászlóné

 

 

Fenntartó:  Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása

                  8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6.

                  Nagy László Péter a Társulás elnöke

 

Adószám: 16805103-1-14

 

Dolgozóink:

Péter Lászlóné                        óvodavezető

Lóth Tímea                             óvodavezető helyettes

Huszár Hajnalka                     óvodapedagógus

Hosszú-Hanzel Veronika       óvodapedagógus

Győzőné Bordás Babett        óvodapedagógus

Madarász Judit                       óvodapedagógus gyakornok

Bajkai Józsefné                      pedagógiai asszisztens

Korona Tiborné                      bölcsődei szakgondozónő

Pápes Gyuláné                       dajka

Péter Lászlóné                        dajka

Kiss Jenőné                            dajka

 

Óvodánk Somogy megyében, Mesztegnyő községben a 68-as út mellett gyönyörű, tágas, füves, szép környezetben helyezkedik el, ahol több községből érkező gyermekek oldott, szeretetteljes légkörben, akadály nélkül kibontakoztathatják saját egyéniségüket. Az óvoda két csoporttal, valamint egy egységes óvoda – bölcsődei csoporttal működő, a köznevelési rendszer önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek második életévétől az iskolába lépésig. Az óvodai férőhelyek száma 70 fő. Szakmai munka szempontjából tárgyi feltételeink adottak. Rendelkezünk tornaszobával, amely kiválóan alkalmas a gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítésére, a testi képességek fejlesztésére, gyógytestnevelésre. Könyvtárszobával, ahol kulturált, meghitt körülmények között ismerkedhetnek gyermekeink a könyvekkel, mi nevelők viszont a szakirodalommal. Ugyancsak jól szolgálja az egyéni fejlesztő foglalkozásokat (logopédia, gyógypedagógia, gyermekpszichológia). Udvari kemencével és szabadtéri főzőhellyel is rendelkezünk, melyeket rendezvényeinken jól ki tudunk használni. Intézményünkben a gyermekek iránt támasztott igények, követelmények azonos elvek szerinti megvalósulására törekszünk, így arra, hogy felnőtt közösségünknek egységes szemlélete legyen, amely a pedagógus önállóságára épülve, sokszínű nevelési eljárásban jusson kifejezésre. Óvodánk dolgozóit csak egyféle szándék irányíthatja, ami a gyermek érdekében, a gyermek számára a legjobb. A gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése – természetesen személyes példamutatással – az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés által valósul meg. Minden tevékenységnél alapfeltétel a jó hangulat, oldott légkör, a tevékenységekhez megfelelő idő, és eszközök biztosítása. Fontos alapelvünk, hogy egyes gyereket nevelünk, akit úgy fogadunk el, amilyen. Nem adunk teret semmiféle előítélet kibontakozásának. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, arra törekszünk, hogy biztosítsuk minden gyermek számára, hogy magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön. Kompetencia alapú nevelésünk természetes fejlesztést céloz, melyben az életközelség, természetközelség dominál, a gyermeki szükségletekre épít, a négy őselem (tűz, víz, föld, levegő) körforgását alapul véve. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a szabályok betartása által nyújtott biztonságot érezzék. Empatikus légkörünkben élvezzék egyéniségük tiszteletben tartását. Nevelőmunkánk alapja a szeretet, a feltétel nélküli szeretet. Valljuk, hogy az érzelmi kapcsolat, az érzelmi biztonság, a derűs légkör megteremtése feltétele a sikeres értelmi nevelésnek. Legfontosabb tevékenységnek a játékot tartjuk, amely a fejlődés tere és eszköze. Alapmódszerünk a játékba ágyazott tanulás, amely egyénhez igazodó, tervszerű és tudatos. Óvodánkban a gondoskodás, óvó – védő tevékenységek kiemelt feladatként vannak jelen. Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik az óvodapedagógus, a gondozónő, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése integrált pedagógiai program keretében zajlik. Fő jellemzője, hogy gyermekközpontú és családorientált. Közvetlen, nyitott, bizalomra épülő, szoros kapcsolat kialakítására, összhangra törekszünk a szülőkkel. Tudjuk, hogy az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Nevelőmunkánk alapjának a gyermekek megismerését tartjuk, amelynek első útja a család megismerése. Mindig arra törekedtünk, hogy megismerjük a községünkben és környékünkön élő kisgyermeket nevelő családokat, hiszen minden kisgyermekben leendő óvodásunkat látjuk. Fontosnak tartjuk, hogy az egységes óvoda - bölcsődei csoportba járó gyermekek mindegyike érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását. A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot, jó szokások kialakulásához vezet. A szakgondozónő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával nevel.

 

Milyen gyermeket szeretnénk nevelni a mi óvodánkban?

Játszót, érzőt, értőt, igazat, fogékonyat, nyíltat, szeretőt, szeretni vágyót.

 

Pedagógiai programunk megvalósulását, a szülőkkel való szoros kapcsolat elmélyítését, a tartalmas pedagógiai munkát segítik a nevelési év folyamán megtartott hagyományos rendezvényeink.

·         Szüreti mulatság idején érdekes tevékenységekkel gazdagítjuk a programot – őszi gyümölcsök kóstolgatása, szőlő darálás, préselés, sütés – főzés az óvoda udvarán. A szüreti hangulatot táncházzal fokozzuk, gyermek és felnőtt közös mulatozásával.

·         Közbiztonsági nap – a gyermekek betekintést kapnak a közlekedéssel kapcsolatos szabályok világába, ismerkedhetnek közlekedési táblákkal, a rendőrök, polgárőrök munkájával.

·         Adventtől karácsonyig tartó időszakban kidolgozott projekt alapján folyik a készülődés.

·         Karácsonyi készülődés szülőkkel – ünnep jellegéhez illő tárgyak készítése egy kellemes hangulatú este folyamán, kötetlen beszélgetés közepette.

·         Mikulás napján célunk az óvoda és a család kapcsolatának mélyítése. Minden kisgyermek ajándékot kap, versekkel, dalokkal, táncokkal szerzünk örömet az érkező kedves vendégeknek és egymásnak. Hagyomány már az is, hogy leendő óvodások is részt vehetnek ezen az ünnepen. Igény szerint „Házhoz megy a Mikulás” akciót is szervezünk.

·         December 13. Luca napjához fűződő népszokás. Programunkban ezt nagycsoportos gyermekekkel valósítjuk meg, ismerve a játék tartalmi és formai egységét, természetesen az életkori sajátosságaiknak megfelelően.

·         Játszó délelőtt apákkal – kis meglepetés műsorral, közös bábozással, barkácsolással, apró ajándékokkal igyekszünk emlékezetessé tenni az együtt töltött délelőttöt.

·         Ünnepvárás nyugdíjasokkal – hagyományteremtő szándékkal tartottuk ünnepváró délelőttünket nagyszülőkkel és községünk nyugdíjasaival. Óvodai dolgozók színielőadása, közös mézeskalácssütés, karácsonyfa díszkészítés, egymás megajándékozása jelentette az ünnepre hangolódást.

·         Családi nap – a szeretet ünnepe, karácsony közeledtével azon gondolkodtunk, hogyan is tehetnénk még meghittebbé ezt a gyönyörű ünnepet? Úgy, hogy együtt van a család, még az óvodában is. Ezen a napon színvonalas bábelőadás, langallósütés a kemencében, kosárfonás, ablakdísz, fenyődísz, hóember készítés fokozta a jó hangulatot. Gyermek és felnőtt összetartozását erősítette, a karácsonyra hangolódást segítette elő a tartalmas együttlét.

·         Óvodai karácsonyunk meghitt, bensőséges, a jó érzelmi előkészítés és az örömteli várakozás csúcspontja maga a szeretet ünnepe. Mindannyian együtt énekelünk, verselünk, ajándékozunk, és mint karácsonyi népszokást, a betlehemezést az óvodai dolgozók adják elő.

·         Óvodánkban rendszeressé váltak a dolgozóknak és a nyugdíjasainknak szervezett kikapcsolódást célzó összejövetelek.

·         Szülői fórum – amellyel lehetőséget kínálunk az érdeklődő szülőknek, hogy gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseikre választ kapjanak.

·         Farsang célja vidám hangulatú együttléttel a közösség formálása. Mindenki belebújhat kedvenc jelmezébe, és önfeledten szórakozhat, táncolhat. Színielőadás, tombola, farsangi fánk fokozza a jókedvet.

·         Húsvét – a tavaszi népszokások köréből a legismertebb, amely az intézmény egyik kidolgozott innovációs tevékenysége. Tojásokat festünk, díszítünk változatos módon, természetes anyagokkal, nyuszi fészket a gyerekek készítik el, meghívott vendégeink a szülők, nagyszülők, nyugdíjas klub tagjai. Célunk egy kellemes hangulatú beszélgetés, együttjátszás, vendégek kínálása kürtőskaláccsal.

·         Május első vasárnapja Anyák napja, az óvodában köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat versekkel, dalokkal, közösen készített finomságokkal.

·         A madarak fák napja alkalmából kisvasutas kirándulást szervezünk Kakpusztára, a Mesztegnyői Polgárőr Egyesület részvételével. Jó lehetőséget biztosít akár kísérletezésre, ahol a kompetencia alapú nevelés eszközeit alkalmazhatjuk, akár gyönyörű természeti környezetünket – növény és állatvilág – megcsodálhatjuk.

·         Tavasszal kirándulás egy nagyvárosba gyermekekkel és szüleikkel, a város nevezetességeinek megtekintése.

·         Gyermeknapon változatos, újszerű tevékenységeket biztosítunk – évente új ötletekkel gazdagítva (ugráló légvár, barkácsolás, ügyességi versenyek, kézműves tevékenységek, sütés-főzés) – közösen a családdal.

·         Az óvodai évzáró ünnepélyünket a legnagyobb készülődés előzi meg, esztétikus, igényes díszítés, színvonalas, játékos műsorok, az óvodai dolgozók által előadott versek, énekek mind – mind magasztosabbá teszik az ünnepet. Ekkor búcsúznak tőlünk nagycsoportosaink megható versekkel, dalokkal. Örömmel tölt el bennünket, ha megtisztelnek meghívott vendégeink, akikkel szoros kapcsolatban áll intézményünk. 

 

Olyan intézmény megteremtésén fáradozom, melyet minden partner magáénak érez, és ahol jó lenni. Ahol nem többet, hanem jobban kell dolgozni. A minőségi munkavégzés számomra mindig belülről fakadt. Minőség iránt elkötelezettnek vallom magam. A minőség meghatározásának középpontjában a felhasználó igényeinek minél tökéletesebb kiszolgálása áll, vagyis a gyermekek szükségleteinek, érdekeinek, a szülők igényeinek és a fenntartó elvárásainak való megfelelés. Ennek érdekében folyamatosan inspirálok a magas színvonalú minőség elérésére. Csak a korrekt építő kritikát várom és fogadom el.

Tisztelettel: Péter Lászlóné óvodavezető

„A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb és legformálhatóbb. Amit oda elültettek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”

(Kínai bölcs mondás)

 

 

kozadatkereso logo 0

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd